Umožňuje vytvářet webové stránky ve více světových jazycích a tím umožňuje poskytovat informace o firmě a produktech v podstatě celému světu.

Podporované jazyky jsou v současné době
- česky
- slovensky
- anglicky
- německy
- italsky
- francouzsky
- rusky

Na konkrétní požadavek klienta je možno rozšířit o další jazyk.

Výhodou je, že se buduje struktura prezentace pro každý jazyk zvláš?, což umožňuje individuálně přistupovat k jednotlivým cílovým skupinám mluvícím danou řečí.