Údaje potřebné pro nastavení poštovních aplikací k přijímání a odesílání emailových zpráv (pro klienty využívající našich služeb).

Poštovní server (POP): pop3.iprezentace.com
Port: 143 (nezabezpečené spojení), 993 (šifrované spojení SSL)

Server odchozí pošty (SMTP): smtp.iprezentace.com
Port: 25 (nezabezpečené spojení), 465 (šifrované spojení SSL)
(Dále je u tohoto serveru nutné zapnout funkci "SMTP autentifikace" (ověřování uživatelského jména a hesla na SMTP serveru) - SMTP server požaduje ověření )

Poštovní server (IMAP): imap.iprezentace.com
Port: 143 (nezabezpečené spojení), 993 (šifrované spojení SSL)

Pro přihlášení použijte přidělené jméno=e-mail a heslo.


Pro přístup k poště můžete použít také webové rozhraní (webmail) na adrese:
https://www.iprezentace.com/mail2/

Pro přihlášení použijte přidělené jméno=e-mail a heslo.

Rozhraní můžete použít pro smazání nechtěné pošty, která Vám nejde přijmout poštovním programem. Je zde také složka pro spamy Junk, které jsou automaticky po 30 dnech mazány. Je zde také možné změnit heslo a přesměrování pošty.